Kérjük, a gyermek beíratására az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal

 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

- a gyermek TAJ kártyáját

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)

- nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)

- a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási igazolványát

- az előre kitöltött formanyomtatványokat (amennyiben nem a helyszínen szeretné kitölteni)

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőség

Tel: +3620 256 08 48

Email: titkarsag@szikai.hu 

Címünk

Zsombó, Móra Ferenc utca 8.