top of page

Megemlékeztünk a holokausztrólMagyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. Minden osztály méltóságteljesen idézte fel az eseményeket:

1. Egy gyertyát gyújtottak, majd beszélgetőkörben tisztázták, hogy mit jelent az, hogy holokauszt, ki volt Adolf Hitler. Valamint arról beszélgettek, hogy soha nem fordulhat elő az, hogy akár egyetlen ember is áldozattá váljon faji, vallási megkülönböztetés miatt. Végezetül egy képet néztek meg a holokauszt 60. évfordulójára készült Cipők a Duna-parton című alkotásról. 2/a A mindennapi apró, közöttük is meglévő konfliktusokkal összefüggésben emlékezett meg az osztály a holokauszt áldozatairól. A tolerancia, az elfogadás és az antiszemitizmus számukra és ezen életkor számára még idegen fogalmak ugyan, de a nexusaikban a gyerekek véleménye szerint tenniük kell azért, hogy ez a történelmi szörnyűség ne ismétlődhessen meg. A képekkel is illusztrált rövid történelmi áttekintés a tanítónő személyes érintettségű beszámolójával együtt mélyen megérintette és elgondolkodtatta az osztályt. 2/b Egy olyan film megtekintésével emlékeztek, melyben egy fiatal zsidó kislány tragikus története elevenedik meg a nácik előli menekülés idején. A film címe: Túlélés a farkasokkal 3. Egy, a gyerekek mindennapjaihoz is közel álló példával vizsgálták meg, milyen nehéz helyzetben lenne valaki, ha kiközösítenék, kizárnák a többiek életéből. Azután megbeszélték az időszak történelmi hátterét. Ők is elmondták erről a napról és eseményről a korábbi ismereteiket. Nagyon tájékozottak voltak, többen hallottak már a holokausztról. 4/a Wikipédián a szó magyarázatát nézték meg, aztán némi történelmi kitekintéssel a kialakulását és eseményeit vették sorba (első, második zsidótörvény, gettó, Auschwitz). Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának bevezető gondolataival zárták a megemlékezést. 4/b A diákok beszélgettek a történelem eme borzalmas időszakáról, gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére, az internet segítségével pedig felkeresték a Holokauszt Emlékközpont honlapját, illetve megtekintettek néhány magyarországi holokauszt-emlékhelyet, köztük a budapesti "Duna parti cipőket", melyet a tervezett osztálykirándulás során fel is fognak keresni. 5/a Megnéztek egy ppt-t a korabeli képanyagból, és beszéltek a XX. század egyik legnagyobb emberirtásáról. A gyerekek szüleik elmeséléséből, olvasmányélményeikből sok mindent tudtak a történelem e korszakáról és azokról a hősökről, akik életüket kockáztatva próbáltak embertársaikon segíteni, megmenekíteni őket a haláltáborokba való szállítástól. 5/b Megrázó képek, emlékezések tarkította ppt segítségével fogalmazták meg, hogy ilyen többször nem történhet meg. A kötetlen beszélgetés, a felvetődő kérdések a téma komolyságát kissé oldották, a vélemények kifejtése tanulságokkal járt. 6/a Az osztályfőnök egy diavetítés során mesélt a második világháború idején történt megrázó eseményekről, azóta állított emlékművekről Európa különböző országaiban. Az áldozatok száma a gyerekeket lesújtotta. A téma kapcsán szóba került a kiközösítés és a faji előítélet. Az osztály egyetértett, hogy ugyan az említett események óta a negatív diszkriminációval illetett csoportok helyzete javult, azonban a problémáról akkor is beszélni kell. 6/b A Schindler listája c. film részleteinek megtekintésévél emlékeztek meg a zsidó áldozatokról. 7. Az osztály egy kötetlen beszélgetéssel emlékezett, majd a csütörtöki osztályfőnöki órán az interneten nézett meg a témába vágó kisfilmeket. 8. Az internet segítségével villantottak fel néhány képet, melyek talán jobban felkavarták a gyerekek érzelmeit, mint a tények felsorolása. Annak ellenére, hogy tőlük messze áll már időben ez az esemény, és nem találtak személyes kötődést, ennek ellenére igazi érzelmeket ébresztett bennük az emléknap.


bottom of page