top of page

Országos idegen nyelvi mérés 20182018. május 16-án az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és német nyelvből. A mérés időpontját az aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg. Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 10/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak.

Az idegen nyelvi mérés alapelvei

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

Az idegen nyelvi mérés jellemzői

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok értékeléséhez javító kulcs készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 6. évfolyam – A1 szint

Olvasott szöveg értése

A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben szükség szerinti újraolvasással meg tud‐e érteni rövid, egyszerű szövegeket, felismer‐e ismerős szavakat és alapvető fordulatokat. A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 400‐600 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve magyar.

Hallott szöveg értése

A mérés második része azt méri, hogy a tanuló tudja‐e követni a nagyon lassú, tiszta kiejtésű beszédet, megérti‐e a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid, egyszerű leírásokat, párbeszédeket, amikor a megértéshez szünetek állnak rendelkezésére. A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 5‐7 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve magyar.

8. évfolyam – A2 szint

Olvasott szöveg értése

A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud‐e érteni olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi nyelvezetet használnak. Ki tudja‐e szűrni a szükséges információt egyszerű nyelven megírt leírásokból. A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 600‐800 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv.

Hallott szöveg értése

A mérés második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja‐e érteni a hétköznapi életben legfontosabb témákkal kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez szükséges fordulatokat. Ki tudja‐e szűrni a rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információt. A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 7‐9 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz. Az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv. A mérés helyi rendjéről a szülőket papíron, a tanulókat e-mailben is értesítjük. A helyi útmutató elérhető ezen a linken keresztül [URL: https://tinyurl.com/angol-okm-2018]. A mérés eredményét 2018. június 15-ig tesszük közzé a honlapon.


Varga Krisztina mérési koordinátor

bottom of page