top of page

Díjak a falunapokonAz önkormányzati képviselő-testület döntése értelmében Varga Krisztina pedagógus Zsombóért Emlékérmet kapott a falunapokon. Varga Krisztina 2000-ben kezdett dolgozni a zsombói iskolában, azóta is angolt és informatikát tanít. Nemzetközi oktatási projektekkel kapcsolatos fordítási munkákat végez, több évig ellátta az eTwinning program regionális képviseletét. Mentorprofilú mesterpedagógusként ebben a tanévben is segítette a minősítésre készülő kollégákat intézményen belül és kívül, koordinálta az országos idegen nyelvi mérést, valamint az angol vizsgát, ahol digitális felületek és vizsgaútmutató létrehozásával segítette a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak felkészülését. Összefogta, koordinálta az iskola Comenius programját, melyben 5 ország delegációi vettek részt 5 éven keresztül. A Quizlet szókártyakészítő oldal magyarországi tanár nagykövete. Az IVSZ és a Telenor felkérésére részt vett a zsombói iskola Mintaiskolává válásának előkészítésében. A Telenor Hipersuli program szakmai iskolai koordinátoraként feladata a program országos és intézményi szintű támogatása és koordinálása, a kollégák mentorálása, óralátogatások szervezése, továbbá bemutatóórák és továbbképzések tartása. Ezen kívül több alkalommal biztonságos internet oktatást tartott a Telenor önkéntes munkatársainak, akiket iskolai foglalkozásokra készített fel. Ehhez kapcsolódóan segédanyagokat és feladatokat is készített. Összeállította a Telenor Hipersuli Alapképzés tematikáját, majd a Digitális Témahét keretein belül kollégákkal közösen tartott kétnapos képzéseket Zsombón és Makón. Ezt a kipróbált képzést három napos formában is megtartotta a hódmezővásárhelyi Szent László Általános Iskolában. Együtt dolgozott a TABELLO nyelvoktató oldal csapatával az oldal tesztelésén. Az American Chamber of Commerce és a Telenor szervezésében oktatási kerekasztalon vett részt meghívott vendégként. Településünk rangos elismerése nemcsak kollégánknak, hanem az egész iskolának büszkeség. Szintén örömünkre szolgál, hogy az „Év ifjú zsombói sportolója” címet idén végzős diákunk, Mocsári Nikolett kapta kimagasló futballsikereiért. Az „Év ifjú zsombói művésze” pedig a művészeti iskola magánének szakos növendéke, Ujvári Bernadett lett. Minden kitüntetettünknek gratulálunk!

bottom of page