top of page

Az év dolgozója 2018-ban2018. december 14-én hirdette ki Gyuris Zsolt polgármester, kik lettek a zsombói közintézményekben az év dolgozói. Iskolánk részéről a következő méltatással került kihirdetésre a díj: Amikor én még kissrác voltam… Amikor én még kissrác voltam, egy kopár tanteremben ültünk az iskolapadban. Azt mondta a tanító néni, hogy nem szabad képet kitenni a falra, mert az elvonja a figyelmet a tanulástól.Az iskola év dolgozója ezzel szemben minden szeptemberben feldíszített osztályteremmel várja a diákjait. Amikor én még kissrác voltam, nem volt szabad a szünetben szaladgálni, mert rossz magaviseletért beírást kaptunk az ellenőrzőbe. Az iskola év dolgozója ezzel szemben a tanóráin mozgásos feladatokkal segíti tanítványai testi-lelki fejlődését. Amikor én még kissrác voltam, nemcsak a diákok, hanem a szülők is féltek a tanító nénitől, és remegő térddel mentek a szülői értekezletre, ahol ők is gyakran kaptak szidást. Az iskola év dolgozója ezzel szemben rendszeresen fogadóórákat tart a szülőknek, hogy négyszemközt mindenkivel lehetősége legyen átbeszélni a gyermek fejlődését. Amikor én még kissrác voltam, nejlonból készült egyenköpenyben jártunk az iskolába, mert azt mondta a tanító néni, hogy az egyéniség nem az oktatási rendszerbe való. Az iskola év dolgozója ezzel szemben fontosnak tartja a gyermekek személyiségfejlődését, vallja, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen kincs. Amikor én még kissrác voltam, a tanító néni azt mondta a szülőknek, hogy nem kéne eljáratni a gyerekeket a hittan órára, nincs semmi szükség arra, hogy a plébános egy fantáziavilággal tömje a fejünket. Ezzel szemben az iskola év dolgozójának a szereteten alapuló keresztény világnézete igazi minta az osztálya számára az életben való eligazodáshoz. Amikor én még kissrác voltam, azt hallottam a tanító nénitől, hogy Csehszlovákia és Románia fejlett szocialista országok. Az iskola év dolgozója ezzel szemben már első osztálytól mesél a csodás erdélyi tájakról, versmondó versenyre kíséri a tanulókat a Felvidékre, és munkája minden percét áthatja a nemzeti összetartozás érzése. Amikor én még kissrác voltam, azért kellett a tanító nénit jó pedagógusnak tartani, mert a városi pártbizottság, ahol a férje dolgozott, azt mondta róla. Az iskola év dolgozója ezzel szemben idén októberben kiváló minősítéssel vizsgázott egy független bizottság előtt, így joggal érdemelte ki a pedagógus kettőnek nevezett feljebblépést és az ezzel járó megbecsülést. Bárcsak nekem is olyan jó tanító nénim lett volna, amikor én még kissrác voltam, mint amilyen a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idei év dolgozója címének birtokosa, Soós Róbertné, Marika!

Pálmai Péter igazgató

bottom of page