top of page

A Szentlélek ajándékaNyolcadikos diákjaink április 28-án részesültek a bérmálás szentségében, így megkapták a küldetést, hogy Krisztus élő tanúi legyenek az egyházban és a világban. Végzőseink Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök jelenlétében újították meg keresztségi ígéretüket és váltak ezáltal nagykorú kereszténnyé.

bottom of page