Friss hírek

Idegen nyelvi mérés eredményei


Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek országos írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 22-én adtak számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte. Az utóbbi évek méréseinek tanulólétszámai:

Összesítés a mérés eredményeiről (kiegészítve a tavalyi év országos, valamint az idei tanév helyi eredményeivel):

Jó eredményt akkor érhet el egy telephely, ha a részt vevő tanulók legalább 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. Gyenge eredményt ért el egy telephely, ha a tanulóknak legfeljebb 50 százaléka szerzett megfelelt minősítést mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. Eredményeink alapján intézményünk egyik kategóriába sem sorolható.

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük. A 2018/2019-es tanévben a 6.a osztályban 20 főből 1, a 6.b osztályból 21 főből 1, azaz a 6. évfolyamon 41 tanulóból 2 fő (5%) nem érte el a 60%-ot. A végzősöknél 23 tanulóból 10 maradt (43%) maradt a minimumszint alatt. Eredményeink fényében elmondható, hogy ugyan nincs szükség intézkedési terv írására, az olvasott szövegértés mindenképpen fejlesztésre szorul mindkét érintett évfolyamon.


Varga Krisztina mérési koordinátor

Elérhetőség

Címünk

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Tel: +3620 256 08 48

Email: titkarsag@szikai.hu 

Zsombó, Móra Ferenc utca 8.