top of page

Idegen nyelvi mérés eredményei


Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek országos írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 22-én adtak számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte. Az utóbbi évek méréseinek tanulólétszámai:

Összesítés a mérés eredményeiről (kiegészítve a tavalyi év országos, valamint az idei tanév helyi eredményeivel):

Jó eredményt akkor érhet el egy telephely, ha a részt vevő tanulók legalább 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. Gyenge eredményt ért el egy telephely, ha a tanulóknak legfeljebb 50 százaléka szerzett megfelelt minősítést mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. Eredményeink alapján intézményünk egyik kategóriába sem sorolható.

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük. A 2018/2019-es tanévben a 6.a osztályban 20 főből 1, a 6.b osztályból 21 főből 1, azaz a 6. évfolyamon 41 tanulóból 2 fő (5%) nem érte el a 60%-ot. A végzősöknél 23 tanulóból 10 maradt (43%) maradt a minimumszint alatt. Eredményeink fényében elmondható, hogy ugyan nincs szükség intézkedési terv írására, az olvasott szövegértés mindenképpen fejlesztésre szorul mindkét érintett évfolyamon.


Varga Krisztina mérési koordinátor

bottom of page