top of page

Polgármesteri tájékoztatás a helyben elrendelt rendkívüli intézkedésekről


Mindannyiuk által ismert tény, hogy Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett, és nap mint nap újabb rendkívüli intézkedéseket foganatosít. Ezekről a híradásokból, a kormany.hu és a koronavirus.gov.hu internetes oldalakon tájékozódhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által létrehozott ingyenesen hívható zöldszámok (06-80-277-455 és a 06-80-277-456) a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról.

A veszélyhelyzetben helyi szinten is elkerülhetetlen bizonyos korlátozások bevezetése a vírus terjedésének lelassítása érdekében. Ezekről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Általános iskola


A koronavírus elleni védekezés miatt, a Kormány döntése alapján, március 16-tól visszavonásig "tantermen kívüli digitális munkarend" szerint zajlik a tanítási év. A gyerekek nem mehetnek iskolába, a civil szervezetek sem használhatják a tornatermet. Az osztályfőnökök a szülőkkel folyamatosan tartják a kapcsolatot. Kérjük, kövessék figyelemmel az iskola honlapját és facebook oldalát.

A gyermekétkeztetést az iskolás gyerekek igényelhetik és az ételt egyelőre a József Attila Közösségi Házból minden hétköznap 11 órától 14 óráig az oldalbejáratnál vehetik át. Kérem, hogy az étkezést egy nappal korábban, 14 óráig mondják le az osztályfőnököknél, amennyiben nem tartanak rá igényt. A le nem mondott, de át nem vett étkezést a szülőnek ki kell fizetnie.

Az iskola elérhetősége: titkarsag@szikai.hu

Az iskola telefonszáma: 20-256-0848


Óvoda


A Nefelejcs Katolikus Óvodában 2020. március 18. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el. Az óvoda kiscsoportos ügyeletet tart (5 fő/csoport, max. 25 gyermek) eredeti nyitvatartási időben, elsősorban azon szülők gyermekei számára, akik a jelenlegi járványügyi helyzetben munkavégzésre kötelezettek. Minden esetben az intézményvezető dönt az ügyelet igénybevételéről. Erre vonatkozó igényüket kérem, jelezzék az intézményvezetőnél. Az óvodában a gyermekétkeztetést az ügyeletben az intézményben tartózkodó gyermekek vehetik igénybe. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek lehetővé tesszük az étel elvitelét az iskolásokéval azonos módon és időben akkor is, ha a gyermek nem tartózkodik az intézményben az ügyelet keretében. A gyermekétkeztetés iránti igényt és a lemondást mindenképpen jelezzék az óvoda vezetőjénél egy nappal korábban, 14 óráig. A le nem mondott, de át nem vett étkezést a szülőnek ki kell fizetnie.

Az óvoda elérhetősége: nefelejcskatolikusovoda@gmail.com

Az óvoda telefonszáma: 20-9537-525


Bölcsőde


A Bóbita Bölcsődében 2020. március 18. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el. A bölcsőde is kiscsoportos ügyeletet tart (5 fő/csoport, max. 20 gyermek) eredeti nyitvatartási időben, elsősorban azon szülők gyermekei számára, akik a jelenlegi járványügyi helyzetben munkavégzésre kötelezettek. Minden esetben az intézményvezető dönt az ügyelet igénybevételéről. Erre vonatkozó igényüket kérem, jelezzék az intézményvezetőnél. A bölcsődében a gyermekétkeztetést az ügyelet keretében bent lévő gyermekek vehetik igénybe. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek lehetővé tesszük az étel elvitelét az iskolásokéval azonos módon és időben akkor is, ha a gyermek nem tartózkodik a bölcsődében az ügyelet keretében. A gyermekétkeztetés iránti igényt és a lemondást mindenképpen jelezzék a bölcsőde vezetőjénél egy nappal korábban, 14 óráig. A le nem mondott, de át nem vett étkezést a szülőnek ki kell fizetnie.

A bölcsőde elérhetősége: raczh.henrietta@gmail.com

A bölcsőde telefonszáma: 20-352-1212


József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Az intézmény 2020. március 17-től határozatlan időre bezár, egyetlen rendezvényt sem tart. Az iskolai ebéd és menü kiadása ideiglenesen továbbra is biztosított az erre külön kijelölt helyen. Kapcsolattartás az intézménnyel telefonon vagy e-mailen, illetve a Facebookon (fbooklink) lehetséges.

A közösségi ház elérhetősége: program@zsombo.hu

A közösségi ház telefonszáma: 20-215-8621 vagy 20-997-4111


Szociális Szolgáltató Központ


A Szociális Szolgáltató Központ hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 15:30-ig tart nyitva. Kérjük, csak kifejezetten indokolt, sürgős esetben keressék fel az intézményben a családsegítőket. Minden egyéb kérdésükkel telefonon vagy e-mailben forduljanak hozzájuk! A házi gondozók és a tanyagondnokok a munkájukat a gondozottak otthonában változatlanul ellátják, fokozott elővigyázatosság mellett.

A családsegítők elérhetősége: zsombocssz@gmail.com

A családsegítők telefonszáma: 62-595-574


Polgármesteri Hivatal


A Polgármesteri Hivatal 2020. március 17. napjától határozatlan ideig személyes ügyfélfogadást nem tart. A hivatal dolgozói zárt ajtók mögött végzik munkájukat, fogadják az Önök hívását, olvassák leveleiket. Kérem, ha bármilyen ügyben kívánnak segítséget kérni, hívják az ügyintézőt! Az ügyintéző tájékoztatást nyújt a lehetséges ügymenetről, szükség esetén kérelem nyomtatványt juttat el Önökhöz, amit kitöltve visszaküldhetnek, vagy bedobhatják a hivatal falán található postaládába.

Telefonszámok:

adóügyek (Pálmai-Vadász Anna) 62-595-563

szociális ügyek (Stefkovicsné Nagy Ildikó) 62-595-559

műszaki ügyek (Mészáros Sándor) 62-595-557 vagy 20-210-5775

anyakönyvi ügyek (Némethné Glasza Melinda) 62-595-552

titkárság (dr. Nagypál Dalma) 62-595-569

pénztár (Börcsök Éva) 62-595-554

Egészségügyi szolgáltatók


Orvosaink tájékoztatása szerint az ellátás a következők szerint alakul a közeljövőben:

A fogorvosi ellátás a Kormány döntése alapján kizárólag a sürgős esetekre korlátozódik. Március 17. keddtől március 20. péntekig 10 órától 12 óráig a sürgősségi fogászati eseteket a zsombói lakosok körében Dr. Németh Zsuzsanna látja el Bordányban, a fogorvosi rendelőben (tel.: 62- 288-256). A március 20. után esedékes változásokról tájékoztatni fogjuk Önöket ezen az oldalon.


A gyermekorvost csak előzetes telefonos konzultáció után keressék fel (tel.: 595-570 és 30-524-4086)! Az orvos telefonon történő kikérdezés után dönti el, szükséges-e a beteg gyermekkel a rendelőbe menni. Az enyhébb tünetekkel járó megbetegedéseket otthon lássák el a szülők! A gyermekorvos a tanácsadást megtartja, a szükséges és időszerű oltásokat beadja. Az oltások elhalasztása veszélyt jelenthet a csecsemőkre, kisdedekre, illetve az oltás az immunitást nem változtatja meg, tehát annak elhalasztása még jelen körülmények között sem indokolt. Akik oltás nélküli tanácsadásra mennének, telefonon jelentkezzenek! Gyermekápolási táppénz csak a gyermek betegsége vagy hatósági ok esetén adható, gyermekfelügyeletre nem jár, ezért ilyen kéréssel ne keressék fel a gyermekorvost!


A felnőtt háziorvosnál a rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon intézzék! Vegyék igénybe az e-recept adta lehetőségeket! A rendszeresen szedett gyógyszerek receptjéért nem kell bemenni a rendelőbe: telefonos igénylés után azt az orvos a gyógyszertár felé láthatóvá teszi, a beteg vagy a hozzátartozója pedig a személyi igazolványával kiválthatja a gyógyszereket a patikában. A gyógyászati segédeszközöket, tesztcsíkokat, tűket továbbra is csak papír alapon lehet felíratni. Ezekért valakinek telefonos egyeztetést követően be kell fáradni a rendelőbe vagy kérésre az orvos a receptet a patikába továbbítja és a következő napon lesz lehetőség kiváltani.

A háziorvosi rendelőt csak telefonos időpontfoglalást követően, halaszthatatlan ügyben látogassák (06-62/595-577)! A váróteremben 4 személynél többen egyidejűleg ne tartózkodjanak! Régóta fennálló panaszaikkal most ne keressék fel az orvost, halaszthat0ó kivizsgálást, kezelést ne kezdeményezzenek, leleteiket ne vigyék el bemutatni!

Karantén miatti táppénz igényüket telefonon jelezzék!

A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akkut betegség (hasmenés, hányinger, hőemelkedés, láz) esetén maradjanak otthon és TELEFONON kérjenek segítséget a háziorvostól! Az orvosi rendelőbe kizárólag abban az esetben menjenek, ha ezt a háziorvos kifejezetten kéri. A megnövekvő számú telefonhívások miatt legyenek türelmesek a rendelő hívásakor!

Munkába csak akkor menjenek, ha teljesen egészségesek!

Koronavírus fertőzés gyanúja esetén - láz 38 C fölött, hirtelen kezdődő, erős száraz köhögés, légzési nehezítettség (fulladás) - azonnal hívják a háziorvosi rendelőt vagy az orvosi ügyeletet! Semmiképp ne keressék fel személyesen a rendelőt, csak telefonon konzultáljanak az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a további teendőkről!

A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy-igazolvány meghosszabbítása) nem intéznek a rendelő dolgozói. A lejáró jogosítványok, gyógyszer javaslatok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi veszélyhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.

A veszélyhelyzetre tekintettel a lejáró szakorvosi javaslatok automatikusan meghosszabbodnak, továbbá a veszélyhelyzet időtartamára és azután még 90 napig érvényben maradnak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a szakorvosi -és fekvőbeteg ellátás is átalakul. Jelenlegi ajánlás szerint panasz nélkül, soron következő kontroll vizsgálatra nem szükséges menni, a vizsgálatot bizonytalan ideig halasszák el!

A sebészi szakmák az elektív (nem sürgős) beavatkozásokat nem végzik el.

A népegészségügyi célú szűrőprogramok a veszélyhelyzet idején szünetelnek.

A veszélyhelyzet fennállása alatt a háziorvosi rendelőben vérvétel nem lesz.

Elérhetőségek:

felnőtt orvosi rendelő: 62/595-577

Dr. Borbély Rita felnőtt háziorvos: 30/33-63-627

gyermekorvosi rendelő: 62/595-570

dr. Szabó Ágnes gyermekorvos: 30/52-440-86


A védőnők nem fogadnak és nem látogatnak családot, de telefonon tanácsot adnak, konzultálnak. Munkaidőben elérhetők a 30-824-6248 és 30-580-4232 telefonszámokon és a vedonok@zsombo.hu elektronikus levél címen.

Nagyon fontos, hogy mindannyian figyeljünk a vírusfertőzés által leginkább veszélyeztetett idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra. Kérem Önöket, ha tudomásuk van segítségre szoruló, idős emberekről, jelezzék azt a Polgármesteri Hivatalban a 62-595-555 telefonszámon!

Kérem Önöket, vegyék komolyan az óvintézkedéseket, tegyenek azért, hogy mindannyian egészségesen vészeljük át ezt a nehéznek ígérkező időszakot.


Tisztelettel:Gyuris Zsolt

polgármester

bottom of page