top of page

Információk a művészeti iskoláról


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr tájékoztatta az alapfokú művészeti iskolákat a 2020/2021. tanítási évre való beiratkozás eljárásrendjéről, illetve a 2019/2020. tanév végi vizsgák, valamint a művészeti alap- és záróvizsgák teljesítéséről: a helyi sajátosságok figyelembevételével azok megvalósulását az iskolák helyben dönthetik el. Mindezek alapján a következőkről tájékoztatom a növendékeket és a szülőket:


• A 2019/2020. tanítási év művészeti alap- és záróvizsgái elmaradnak, a növendékeknek a félévi érdemjegyüket ajánljuk meg. Azok a növendékek, akik a félévi vizsgát elmulasztották és később sem pótolták, azoknak lezárt évről szóló bizonyítványt nem állítunk ki. (A bizonyítványok kiadásának módjáról a további kormányzati és fenntartói utasítások alapján a későbbiekben adok tájékoztatást.)

• A 2020/2021. nevelési évre a művészeti iskolába külön beiratkozni nem kell, az osztályfőnökök és a művésztanárok által végzett online igényfelmérés egyelőre elégséges. A szülőknek augusztus végén – a tankönyvosztás során – lesz lehetőségük pontosítani a jelentkezési igényeket.


Köszönöm az együttműködést.

Pálmai Péter igazgató

bottom of page