top of page

Elsőáldozás


November 22-én, Krisztus Király vasárnapján volt templomunkban az elsőáldozás ünnepe. A gyerekek felkészülve, izgatottan várták ezt a napot, amikor magukhoz vehették az Oltári-szentséget, hitünk szent titkát, Jézus Krisztust, aki a szentostyában rejtőzködve az örök élet kenyereként jön el hozzánk az áldozás pillanatában.

Az elsőáldozás olyan találkozás, amely életük végéig meghatározza Jézushoz való viszonyu-kat, a Vele való állandó kapcsolatukat. Az elsőáldozó nem csupán egy szentséggel tudhat többet magáénak, hanem Jézus a szívébe költözik, s ezáltal egyre mélyebben megismeri a hit szépségét. Erre az első találkozásra és a későbbi gyakori szentáldozásra a gyerekek na-gyon sokat készültek. A felkészítés követelménye volt a rendszeres szentmisén és felkészí-tőn való részvétel. Az elsőáldozás előtt, szombaton a gyerekek részesültek a bűnbocsánat szentségében, hogy tiszta szívvel vegyék magukhoz Krisztust, az örök élet kenyerét.

Az ünnepi szentmise keretében Zoltán atya arra hívta őket, legyenek Jézus tizenharmadik apostolai, legjobb barátai. Járjanak mindig a helyes úton, amit Krisztus mutat számukra. Különösen szép volt, amikor az áldozást követően a gyerekek szülői áldásban részesültek. A szentmisét az új tagokkal bővült Schola énekkar közreműködése tette ünnepélyesebbé.


Bálint Mónika hitoktató

bottom of page