top of page

Hamvazószerda és iskolaszentelés


Február 17-én iskolamisével vette kezdetét a nagyböjt, hiszen a húsvétot megelőző időszak hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. Ez a nyugati egyházban (mivel vasárnap, az Úr napján nincsen böjt) a húsvét előtti negyven hétköznapra terjed ki, így a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik.

Janes Zoltán atya prédikációjában a helyes böjtölésre, az ima és az alamizsna, a jótékonykodás fontosságára hívta fel közösségünk figyelmét, majd elvégezte a XII. század óta szokásá vált hamvazkodás szertartását. Azt is elmagyarázta a gyerekeknek, hogy az előző évi szentelt barka hamujával rajzol keresztet a homlokunkra, a hamuval hintés pedig ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

A szentmisét követően megáldotta iskolánkat, felírta ajtófélfánkra az évszámmal együtt a "Christus Mansionem Benedicat (=Krisztus áldja meg e házat) kezdőbetűit.

Comments


bottom of page