top of page

Idegen nyelvi mérés


Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek országos írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 19-én adtak számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók.

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát elérte.

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük.

A 2021/2021-es tanévben a 6. osztályban 16 főből 7 fő (43%) nem érte el a 60%-ot. A végzősöknél 39 tanulóból 14 maradt (34%) maradt a minimumszint alatt. Eredményeink fényében elmondható, hogy ugyan nincs szükség intézkedési terv írására, az olvasott szövegértés mindenképpen fejlesztésre szorul mindkét érintett évfolyamon.


Comments


bottom of page