top of page

Jakab Edit tanárnő lett az év dolgozójaDecember 15-én, a zsombói közintézmények karácsonyi ünnepségén hirdette ki Gyuris Zsolt polgármester úr, kik lettek az év dolgozói. Iskolánkból a díjat ezúttal Jakab Edit tanárnő kapta meg. Gratulálunk neki a szakmai elismeréshez! Polgármester úr a következő méltatással köszöntötte kollégánkat:

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” – írja Bessenyei György: Magyarság című művében.

Ez a mottója és fő mozgatórugója az iskolai év dolgozója díjának odaítélésében.

A zsombói köznevelés egyik sarokpontja, hogy a diákokat hazaszeretetre, nemzeti érzelmekre neveljük. Elkötelezett pedagógusok nélkül ez nem valósulhatna meg. Az év dolgozójának életútja pedig maga a nemzeti összetartozás. Az erdélyi Balavásár, Ákosfalva, Gyergyóditró, a magyarországi Öttömös, Szeged és Zsombó – mind-mind szerencsés települések, hiszen hősünk az itteni iskolákban tanította a diákoknak a magyar nyelv szépségeit.

Kicsi a világ! Amikor a székelyföldi orotvai iskola testvériskolánk lett, és Puskás Olga, az intézmény vezetője megismerkedett a zsombói nevelőtestülettel, büszkén mondta, hogy bizony magyartanárunk annak idején az ő tanára is volt!

A szép magyar beszédre nemcsak irodalom és nyelvtan órákon, hanem délutánonként logopédusként is tanítja a diákokat.

Mindannyian hálásak lehetünk neki, hogy már több mint 10 éve teszi ezt Zsombón.

Mindamellett, hogy büszkén gratulálunk munkájához, további sok szép szakmai sikert és unokái körében eltöltött boldog pillanatokat kívánunk neki Isten áldásával.

Hölgyeim és Uraim, köszöntsék nagy tapssal Jakab Editet!


Comments


bottom of page