Tudnivalók a művészeti iskoláról

 

Mikor gyermeküket iskolába íratják, sok szülőben felmerül a kérdés, válasszon-e valamilyen különórát az iskolai elfoglaltságok mellé.

Mivel a művészeti iskola első éveiben játékos formában zajlik az oktatás, nem jelent nagy megterhelést a kisiskolásnak. A hangszertanulás és a kézműveskedés, rajzolás az agy fejlődésében nagy szerepet játszik. Adja meg gyermekének ezt a lehetőséget, legyen sokoldalú, színes egyéniség!

 

Képzőművészeti tanszak:

A képzőművészeti tanszakon a vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy (előképző 1-2.) célja a művészettel való ismerkedés, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása, a különböző képzőművészeti technikák felfedezése. A gyerekek heti egy alkalommal 2x45 perces foglalkozáson vesznek részt.

A harmadik tanévtől a képzés a szobrászat és kerámia műhelygyakorlattal egészül ki, ahol az anyaghasználó, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet a hagyomány értékeinek megismerésén keresztül. 

 

Tanár: Zsemlye Ágnes

Végzettségét tekintve magyar-rajz szakos tanár és keramikus. 2011 óta tanít iskolánk képzőművészeti tanszékén.

 

Vonós tanszak

A tanszak hosszú évek óta működik, a legkisebbektől a középiskolai korosztályig tanulnak növendékek. Az iskola hangszerellátottsága megfelelő. A kezdők játékos formában tanulják a hegedűjátékhoz szükséges mozgások és a kottaolvasás alapjait. 

 

Tanár: Huszár Emőke

1998 óta tanít hegedűt és szolfézst a zsombói művészeti iskolában. Hosszú évekig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem kötelékében, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű és kamarazene tanáraként, valamint intézményvezető-helyetteseként. Növendékeivel számos versenyen vesz részt, állandó fellépője, szervezője a zenei rendezvényeknek.

 

Billentyűs tanszak

A billentyűs tanszak az iskola alapítása óta működik. Azért is javasoljuk az elsősök számára, mert a zongora az a hangszer, ami leghamarabb ad sikerélményt. Az óvodában, otthon tanult dalokat nagyon gyorsan megtanulják eljátszani. Nem szükséges ehhez ismerni a betűket, az első hónapokban úgyis hallás és másolás után tanulunk. Hangszerre még egy ideig szükség sincs, hiszen az órán gyakorolunk és folyamatosan ismétlünk.

Szigorúan vett tananyag sincs, mivel egyéni órákon foglalkozunk a növendékekkel, egyénre szabott a haladás üteme.

Az első év végére megismerik a hangszert, megtanulnak kottát olvasni, mindkét kezüket használják váltva, esetleg már egyszerűbb kétkezes műveket is el tudnak játszani.

Az oktatás heti két alkalommal 30 percben zajlik a tanév elején beosztott órarend szerint, a tanszak hangszerekkel és kottákkal jól ellátott.

 

Tanár: Elekné Sándor Szilvia

Tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Egy év tanítás után Újvidékre került. Itt a Művészeti Akadémián két év múlva diplomázott, majd még két év után magiszteri fokozatot szerzett. Hazatérve a Szegedi Konzervatóriumban kezdett dolgozni, korrepetítor és kötelező zongoraoktató volt. Gyermekei születése után kezdett el dolgozni Zsombón. Elkötelezett híve a kamarazenélésnek (több versenyen szereztek növendékei helyezést) és a kortárs zene tanításának. Növendékeivel közvetlen a kapcsolata. Bármikor rendelkezésükre áll, hiszen a cél közös: minél jobban zongorázni.

 

Népi ének tanszak

A tanszak második éve működik jelenleg 3 diákkal. 

A tanulóknak heti kétszer 30 perces óráik vannak, amiket hangképzés majd repertoárbővítéssel töltünk. Az óra első 10 percében beénekléssel foglalkozunk, hogy óvjuk a tanulók hangképző szerveit, majd a bemelegítést ismétlés követi, amikor is az előző órán tanult dallamokat átvesszük, átismételjük. Ezt követően az új dallammal kezdünk foglalkozni. 

A tanterv szerint egy félév vagy egy tanév alatt egy nagyobb magyar tájegységet dolgozunk fel, a stílushűség és az ismeretek elmélyítése érdekében. Szinte minden órán archív felvételek segítségével fedezzük fel a legapróbb stílusbeli elemeket is és az apróbb díszeket. 

A tanulóknak lehetősége van kipróbálni magukat egy énekegyüttes részeként. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak egyedül, hanem közösen is tudjanak énekelni a diákok, mivel egészen más helyzetekben kell próbára tenni hangjukat, hallásukat, figyelmüket, együttműködő képességüket.

Szeretettel varjuk azokat, akik szeretnének megismerkedni az autentikus népi éneklési technikával és azzal, hogy ezt a színpadon hogyan lehet alkalmazni.

 

Tanár: Bacsa Orsolya

A Szegedi Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének-koboz szakon, majd a Budapesti Ward Mária Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének- koboz (okj) szakon végzett.

 

Fafúvós tanszak

A leendő 1. osztályos tanulókat furulya tantárgyból előképző 1. évfolyamba íratjuk be. Ezen az évfolyamon a tanulókat heti 2x30 perc egyénileg tartott furulyaórához heti 2x45 perc kötelező szolfézs óra kapcsolódik. Félévkor és év végén beszámolót tartunk nyilvános hangverseny formájában. A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanulók hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. A tanulók a tanév során megismerkednek a furulya részeivel, összeállításával, ápolásával és a furulyacsalád tagjaival. Elsajátítják a helyes test-, hangszer- és kéztartást, légzéstechnikát, fúvásmódot, hangindítást, megtanulnak néhány alaphangot és egyszerűbb ritmusértéket, valamint a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel való kottaolvasást. Megismerkednek a helyes gyakorlás és memorizálás módjaival. Mindezt barátságos, oldott légkörben, játékos feladatokkal tarkítva. A tanulók képesek lesznek könnyebb gyermek- és népdalok, valamint egyszerűbb táncok bemutatására. A furulya tantárgy hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

 

Tanár: Hampel Zsuzsa

2002-ben végzett a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában oboatanár, kamaraművész szakon. A Kacsóh Pongrác Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Szegedi Nemzeti Színházban, a tiszafüredi Városi Zeneiskolában is dolgozott. 2007 óta tanít Zsombón.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőség

Tel: +3620 256 08 48

Email: titkarsag@szikai.hu 

Címünk

Zsombó, Móra Ferenc utca 8.