top of page

Az 1991-ben alapított Zsombói Diákokért Alapítvány (székhelye: 6792 Zsombó, Móra F. u. 8.) eredeti célkitűzése és jelenlegi célja változatlan:

  • a zsombói iskola legkorszerűbb technikai színvonalának megőrzése, szakirodalommal való ellátása, 

  • nemzetközi tanulmányi anyagok biztosítása,

  • külföldi nyelvismeret megszerzésének elősegítése,

  • belföldi és külföldi tanulmányutak,

  • gyakorlatok támogatása,

  • tanulmányi pályázatok, versenyek anyagi fedezetének biztosítása,

  • elismert eredmények publikálása.
     

Nem célja az alapítványnak kizárólagosan és egyoldalúan a sport támogatása. Az alapítvány vállalja továbbá, hogy politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
 

Alapítványunk közhasznú tevékenységet lát el, tevékenységi köre a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Olyan tanulóinkat támogatjuk, akik kiemelkedő képességeik, adottságaik révén öregbítik községünk és iskolánk hírnevét, hiszen rájuk méltán lehetünk büszkék.


Ezúton szeretné megköszönni alapítványunk mindazok segítségét, akik adójuk 1 %-ával az előző években támogatták iskolánkat, melyet céljainkhoz híven a fent ismertetettekre fordítottuk.

 

Felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk a 19083876-1-06-os adószámra.

A Zsombói Diákokért Alapítvány Kuratóriuma

bottom of page