top of page

Az első osztályos beiskolázás legfontosabb tudnivalói


Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát: óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi • a gyermek TAJ kártyáját • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya) • az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges • nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat) • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási igazolványát

bottom of page