top of page

Előbb a munka, aztán a szórakozásJúnius 11-én délután tartotta nevelőtestületünk a tanév végi osztályozó értekezletet, a pedagógusok értékelték az osztályok éves munkáját, összesítették a statisztikát, útmutatót fogalmaztak meg a jövőt illetően. Az elvégzett munka után az SZMK látta vendégül a pedagógusokat pedagógusnaphoz kötődően, melyet a 3/a osztályosok és a magánénekes növendékek ünnepi műsora előzött meg.

bottom of page